Vi gästas av grymma Lotta Borg Skoglund och pratar medicinering vid ADHD. Hon besvarar både våra och era frågor kring ADHD och medicinering. Ni måste lyssna!

Share | Download(Loading)