Hur lätt är det egentligen att utvärdera en adhd-medicin? Det är många faktorer som påverkar effekten av en medicin som man ofta missar att tänka på. Vi pratar även om kontrollbehov. 

Share | Download(Loading)