125. Är det över nu?

Dagens avsnitt är mycket känsloladdat. Att trycka bort sina känslor är inte hälsosamt och det är viktigt att följa sin magkänsla. Det betyder dock inte att det är lätt… Happy new f*#&n year!

Share | Download(Loading)