123. Ångesten stiger

Vi pratar om kontrollbehov och om känslorna kring att vara sjuk och rastlös. Vi diskuterar även högkänslighet och hur svårt det kan vara att hantera andras känslor. 

Share | Download(Loading)