Vi pratar om att respektera andras beslut och skillnaden mellan att känna och agera på känslan. Det är stor skillnad på att vara utmattad med ADHD och utan. Vi pratar också om frustrationen över att inte kunna göra ingenting. 

Share | Download(Loading)