Vi pratar om hur vi upplever vår adhd med och utan medicin. Vi diskuterar hur det är att känna sig för mycket och hur svårt det kan vara att inte avbryta när andra pratar. 

Share | Download(Loading)